Veronika Popelková - ZŠ Vendolí

Kroužek angličtiny, který Klára vede na naší škole, je u dětí velmi oblíbený. Po každé lekci odcházejí rozzářené a už se těší na příští týden. Nenechají si ujít žádnou lekci. Při zpěvu, tanci, kreslení a dalších zábavných aktivitách se učí nejen vnímat angličtinu, ale i ji používat. Mají radost, když si například v českém jazyce vybaví anglické slovíčko a mohou se s tím ostatním pochlubit. Radost z dětí přímo srší. Často se do činností tak položí, že si myslíme, že nám zboří školu, ale právě ve hrových a dětskému věku přiměřených činnostech se nejvíce naučí. Angličtinou prostě žijí!
Kláře za její energii a nápaditost děkujeme.
 
Veronika Popelková
ZŠ Vendolí